Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ   Στις παρακάτω  πειραματικές έρευνες μαθητών άλλων σχολείων, για κάθε περίπτωση υπάρχει τουλάχιστον μία φωτογραφία του πειράματος και ο τίτλος της πειραματικής έρευνας. Θα μπορούσατε παρατηρώντας τα στοιχεία της φωτογραφίας:

 1. Να ανακαλύψετε την Ανεξάρτητη και την Εξαρτημένη μεταβλητή του πειράματος.
 2. Να περιγράψετε την λίστα υλικών και εργαλείων που χρειάζεται η πειραματική έρευνα.
 3. Να περιγράψετε με την σειρά που πρέπει να γίνουν τα βήματα εκτέλεσης του πειράματος.


2Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016


3 ο Γυμνάσιο Λάρισας                                                                                   Σχολικό Έτος 2016-2017
ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                                                                      
Καθηγητής :  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος  της Γ΄τάξης

    Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες , εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι δημιουργική και ωφέλιμη για την πρόοδο των παιδιών μας. Θεωρώ απαραίτητο να επικοινωνήσω μαζί σας, διότι το μάθημα της τεχνολογίας για δεύτερη φορά  στο φετινό διδακτικό έτος διδάσκεται και στην γ΄ τάξη γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα των 2 προηγούμενων τάξεων  θα συμπληρωθεί , με την διδασκαλία της μεθόδου έρευνας και πειραματισμού για εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία  της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία.
     Το μάθημα θα διδάσκεται και φέτος μία (1) ώρα την εβδομάδα παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής και δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης. Οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα   και θα εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που προβλέπονται από τη μέθοδο «έρευνα και πειραματισμός». Ο κάθε μαθητής/τρια ατομικά ή σε συνεργασία με συμμαθητές του  ανάλογα με το θέμα της έρευνας θα εκτελέσει /ουν   μια έρευνα σε σχέση με ένα τεχνολογικό θέμα της επιλογής του /τους.
     Οι δραστηριότητες τους  όπως και στις προηγούμενες τάξεις περιλαμβάνουν  Θεωρητ­ική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας /  Προφορικές Παρουσιάσεις  των εργασιών σε σεμινάριο, αξιοποιώντας το ευρύτερο δυνατό φάσμα πηγών πληροφόρησης  από το τεχνολογικό τους περιβάλλον συμπεριλαμβανομένου και του παγκόσμιου δικτύου Internet.
      Μειονέκτημα για το σχολείο μας είναι η μη ύπαρξη  εξοπλισμένου  εργαστηρίου που δημιουργεί δυσκολίες στο μάθημα, αν και προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις σε μία μικρή αίθουσα που διατίθεται.
     Για να ερευνήσουν ένα θέμα που θα επιλέξουν οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να μεταχειρισθούν όργανα (τα οποία πολλές φορές επινοούν και κατασκευάζουν οι ίδιοι), να κατασκευάσουν ομοιώματα, να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα για τα πειράματά τους κλπ.   Οι μαθητές δηλαδή και στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούν έναν αριθμό εργαλείων, υλικών, και μηχανημάτων, κατά λογικό τρόπο, και για ένα συγκεκριμένο σκοπό.  Για την κατασκευή ενδεχόμενα να χρειασθεί να υπάρξει μία δαπάνη από κάθε μαθητή/τρια για την προμήθεια των παραπάνω απαιτούμενων για την έρευνα.
      Ο καθηγητής αναλαμβάνει ρόλο συμβουλευτικό στην επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων από τους μαθητές, με άλλα λόγια αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σχολικό βιβλίο – «τετράδιο μαθητή» - πηγές πληροφόρησης.
Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί βιβλίο για το μάθημα παρά μόνο οδηγίες που θα βρείτε στο link  http://ebooks.edu.gr/new/ps.php του ψηφιακού σχολείου. Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος  απαιτείται πλούσια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών  κυρίως  τεχνολογικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα  η αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου που είναι οι υπολογιστές και το παγκόσμιο δίκτυο internet να είναι απαραίτητη. Βέβαια και από το σχολείο μας  γίνεται προσπάθεια για να υποστηριχθεί ή όλη προσπάθεια των παιδιών.
       Από την πλευρά μου έχω φροντίσει και δίνω στους μαθητές-τριες σημειώσεις 40 σελίδων με θεωρεία, παραδείγματα και οδηγίες πολύ απλές για την κατανόηση του μαθήματος και των ενεργειών που θα κάνει ο καθένας-μια τους.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016           3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                            Σχολικό Έτος 2016-2017
ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Καθηγητής : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩ/ΝΟΣ ΠΕ17-01
Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος  
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ,
         Με την έναρξη του Α΄ Τετραμήνου, θεωρώ απαραίτητο να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας πληροφορήσω σχετικά με το μάθημα μου, με δεδομένο ότι δεν έχω διαμορφώσει ακόμα εικόνα για την τάξη και τον κάθε μαθητή-τρια.
         Το μάθημα της τεχνολογίας εκτός του ότι είναι μέσα στα μαθήματα που τα παιδιά  διδάσκονται για πρώτη φορά, διεξάγεται με διαφορετική μέθοδο και φιλοσοφία απ’αυτές  που ήδη γνωρίζουν. Πιο συγκεκριμένα :
·         Διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα και δεν προβλέπεται η διδασκαλία συγκεκριμένης ύλης.
·          Κύριος στόχος για τους μαθητές είναι να μάθουν «να κάνουν τεχνολογία». Το μάθημα αυτό ουσιαστικά προετοιμάζει τους μαθητές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στην τεχνολογική κοινωνία.
·         Παράλληλα τους παρουσιάζει τη μεθοδολογία του <<Σχεδίου Εργασίας>> ή  project, με την οποία ο κάθε μαθητής μαθαίνει να μελετά σε έκταση και βάθος, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και σύμφωνα με τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες που έχει στη διάθεση του.
·         Στη πρώτη τάξη του Γυμνασίου  εφαρμόζεται η μέθοδος της Ατομικής Εργασίας.

             Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών του που σχετίζονται με:
·         Θεωρητ­ική μελέτη, αξιοποιώντας όλο το φάσμα πηγών πληροφόρησης και ειδικά  το παγκόσμιο δίκτυο, Internet.
·         Πραγματοποίηση κατασκευής , μόνο στο σχολείο και όχι με την βοήθεια σας. Η μη ύπαρξη  εξοπλισμένου  εργαστηρίου και το οικονομικό κόστος, δημιουργεί δυσκολίες στο μάθημα κυρίως για την κατασκευή του ατομικού έργου, που όμως το ξεπερνάμε συνήθως με την ειδική και  κοινού θέματος κατασκευή <<μακέτα σπιτιού>>. Σε κάθε περίπτωση όμως ο μαθητής-τρια έχει και την δυνατότητα αν θέλει να επιλέξει και να πραγματοποιήσει την κατασκευή του αγοράζοντας υλικά του εμπορίου.
·         Δημιουργία γραπτής εργασίας (αν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται με την χρήση Η/Υ).
·          Παρουσίαση και αξιολόγηση της εργασίας.
          
            Ο καθηγητής αναλαμβάνει ρόλο συμβουλευτικό στην επίλυση των τεχνολογικών προβλημάτων από τους μαθητές, με άλλα λόγια αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σχολικό βιβλίο – «τετράδιο μαθητή» - πηγές πληροφόρησης.
       Αρκεί μία μικρή ανάγνωση του σχολικού βιβλίου για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ένα βοηθητικό «εργαλείο», με σκοπό να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο κάθε μαθητής.
Οι δραστηριότητες των μαθητών για να είναι συγκεντρωμένες και ταξινομημένες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα < ένα μικρό ντοσιεδάκι με διαφανές εξώφυλλο μέσα στο οποίο τοποθετούμε περίπου 15 διαφάνειες με περιθώριο >,  που αντικαθιστά τα γνωστά τετράδια. Εκεί ο μαθητής τοποθετεί όλο το γραπτό υλικό που συγκεντρώνει για να προετοιμάσει και παρουσιάσει τις εργασίες του.  Άλλωστε αυτό θα αποτελεί και τον «καθρέπτη» των προσπαθειών του.
Για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος  απαιτείται πλούσια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών  κυρίως  τεχνολογικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα  η αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου που είναι οι υπολογιστές και το παγκόσμιο δίκτυο internet να είναι μάλλον απαραίτητη. Βέβαια  στο σχολείο γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηριχθεί ή όλη διαδικασία των παιδιών και να καλύπτονται οι ελλείψεις.
Τέλος τα υλικά κατασκευής για την δημιουργία του ατομικού έργου είναι μία μικρή δαπάνη που καλύπτεται κυρίως από εσάς και εν μέρει από το σχολείο. Πάντα με κόστος ανάλογο της επιλογής κατασκευής του έργου του μαθητή-τριας.                             
       Για περίπτωση επικοινωνίας μαζί μου χρησιμοποιείστε το τηλέφωνο του σχολείου   2410619701.                                                                    

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                      Σχολικό έτος 2015-2016

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ένα ενδιαφέρον VIDEO για την παραγωγική διαδικασία ενός γεωργικού προιόντος της μπανάνας.
 Αφού το παρακολουθήσετε:
 •  Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας και εντυπώσεις σας σε ότι αφορά τις τεχνολογικές παρεμβάσεις σε όλη την παραγωγική διαδικασία.
 • Προσδιόριστε - αναγνωρίσετε ο κάθε ένας ή κάθε μία από εσάς ανάλογα με το ρόλο (διευθυντού) που εχετε αναλάβει τα σημεία του VIDEO που σας αφορούν.
 •  Παρουσιάσετε τις παρατηρήσεις - εντυπώσεις σας  στο επόμενο μάθημα της Τεχνολογίας.


Καλή επιτυχία 
Κώστας Οικονόμου ΠΕ17.01
 

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ


Για την καλύτερη ενημέρωση σας και την ολοκλήρωση των τελικών  γραπτών εργασιών σας επειδή αναγνωρίζω την ιδιαιτερότητα του μαθήματος της Τεχνολογίας και των αντικειμενικών δυσκολιών που υπάρχουν (έλλειψη  οργανωμένου εργαστηριακού χώρου, διδακτικού χρόνου, υλικών, Η/Υ, internet και άλλων), περιληπτικά σας παρουσιάζω τα παρακάτω:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
 1. Η εργασία του καθενός σας, μαθητή ή μαθήτριας  εντάσσεται στη λογική μιας ομαδικής εργασίας η οποία θα εξετάσει κατά προτίμηση μια τοπική βιομηχανία ή επιχείρηση  π.χ.  την γαλακτοβιομηχανία <<ΟΛΥΜΠΟΣ>>.
 2. Η κάθε ομάδα μετά την επιλογή της βιομηχανίας που θα μελετήσει, θα  δημιουργήσει ( εικονικά ) την αντίστοιχη βιομηχανία π.χ. την Γαλακτοβιομηχανία <<ΟΛΥΜΠΟΣ του 3ου Γυμνασίου Λάρισας>>.
 3. Ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια θα αναλάβει έναν ρόλο Δ/ντη της βιομηχανίας.
 4. Πρέπει ο κάθε Δ/ντης ή Δ/ντρια σε συνεργασία μαζί μου και τους Γενικούς Δ/ντες-τριες να παραδώσει και να παρουσιάσει  κάποιες εργασίες. Από τέσσερις έως επτά. Οι Νο 2 και Νο 3 εργασίες είναι κοινές με το ίδιο θέμα και είναι υποχρεωτικές.
 5. Για τις πέντε ή έξι εργασίες που πρέπει να κάνετε σαν Δντες-τριες θα σας δοθούν γραπτές εξηγήσεις.  
 6. ΜΟΝΟ για την έκτη ή έβδομη εργασία (κατά περίπτωση Δντη-τριας), θα πρέπει να σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας .
 7. Όλες τις εργασίες σας θα πρέπει να τις ολοκληρώσετε και να παραδώσετε μέχρι 15 Μαρτίου, ώστε να επακολουθήσει η παρουσίαση τους.
 8. Τις εργασίες σας θα παραδίδεται  σταδιακά στους Γενικούς Δ/ντες -τριες οι οποίοι θα συζητούν μαζί μου και θα σας μεταφέρουν τυχόν παρατηρήσεις για διορθώσεις. Αφού διορθώσετε προσεκτικά, αν χρειαστεί, θα τις παραδώσετε πάλι.
 9. Οι Γενικοί Δ/ντες-τριες σε συνεργασία μαζί σας και μαζί μου θα πρέπει να προγραμματίσουν να επιμεληθούν και να ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία.
 10. Οι εργασίες σας  θα αποτελέσουν κομμάτι (3ο μέρος) της τελικής  γραπτής εργασίας της ομάδας σας.
 11. ΠΡΟΣΟΧΗ μην σας διαφεύγει ότι θα πρέπει στο εργαστήριο του σχολείου μας να κατασκευάσετε μια μακέτα της βιομηχανίας που θα επιλέξετε. Αυτό όμως δεν ανήκει στο μέρος της γραπτής εργασίας σας.
Β. ΚΟΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι δύο κοινές εργασίες είναι:
 1. Εσωτερική αλληλογραφία εταιρίας.
 2. Βιογραφικό σας σημείωμα.
Θα σας δοθούν οδηγίες γραπτές και παραδείγματα για αυτές τις εργασίες.
Σας επισημαίνω ότι ο κάθε ένας από εσάς θα πρέπει να συντάξει το δικό του Βιογραφικό και να σκεφθεί το δικό του θέμα που θα αναπτύξει για την εσωτερική αλληλογραφία της εταιρίας που θα εξετάσουμε.Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)


Γενικός Δ/ντης-Δ/ντρια...............................................................................

Ο βασικός ρόλος είναι να συντονίζεις μαζί μου την όλη λειτουργία της εικονικής εταιρίας. Θα πρέπει δε να φέρεις σε πέρας την ολοκλήρωση της γραπτής ομαδικής εργασίας και την παρουσίαση της. Παρακάτω επιγραμματικά αναφέρω τις εργασίες σου:
 • Θα επιμεληθείς το 1ο μέρος της Τελικής εργασίας της ομάδας σου, δηλαδή θα φέρεις γραπτό υλικό, φωτογραφικό και όχι μόνο για την βιομηχανία που επιλέξατε σαν ομάδα (εγκαταστάσεις, προϊόντα, ανθρώπινο δυναμικό, ιστορικό κ.τ.λ).
 • Θα επιμεληθείς το 2ο μέρος της Τελικής εργασίας της ομάδας σου. Δηλαδή θα γράψεις την λίστα των Δντων-τριων και όλοι (περιληπτικά) θα φέρουν γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας.
 • Θα οργανώσεις τους άλλους συμμαθητές σας ώστε να φέρουν μέχρι 15 Μαρτίου τις εργασίες τους που θα τους αναθέσω σαν Δντες-τριες.
 • Θα καλέσεις σε συνεργασία τους άλλους Δντες-τριες ώστε να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια παρουσίασης των εργασιών τους.
 • Θα επιμεληθείς σε συνεργασία με τους άλλους Δντες να παραδώσετε βιβλιοδετημένη  την Τελική Ομαδική εργασία που όπως είπαμε  θα περιέχει τις 3 επιμέρους ενότητες.
 • Θα καθοδηγείς και θα επιμεληθείς για την κατασκευή της μακέτας της επιλεγμένης βιομηχανίας.

Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)Δντης - Δντρια  Μάρκετιγκ.................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω γραπτές εργασίες (5 υποχρεωτικές):
1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που θα αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να συντάξεις ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα μοιράσεις για να συμπληρώσουν η ομάδα σου, συμμαθητές σου, φίλοι και οι γονείς σου ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα για τις επιθυμίες των καταναλωτών, τις συνήθειες τους και γενικά τις ανάγκες τους σε σχέση με τα προϊόντα της επιλεγμένης βιομηχανίας.
5.    Να κάνεις μια έρευνα ανταγωνισμού σε μορφή αναφοράς ή πινάκων. Δηλαδή  ποιές άλλες εταιρίες υπάρχουν;  τι τιμές έχουν σε ομοειδή προϊόντα ; παρατηρήσεις σε σχέση με την συσκευασία των προϊόντων τους, προσφορές τους κ.τ.λ.
6.    Σύνταξη ενός ραδιοφωνικού μηνύματος ή ιδέες για ένα τηλεοπτικό σπότ (διαφήμιση) ή πρόταση για μία προσφορά ενός προϊόντος.
7.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας  
Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τριαΓ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)


Δντης - Δντρια 
Οικονομικών .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες       (5 υποχρεωτικές):
1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να γράψεις για τις βασικές  μορφές εταιριών που υπάρχουν. Ατομική, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α. Ε. κ.τ.λ.
5.    Να μας φέρεις  ισολογισμούς εταιριών  δημοσιευμένους στις τοπικές εφημερίδες και αποδείξεις λιανικής πώλησης διαφόρων εταιριών.
6.    Να μας παρουσιάσεις ένα Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο και να πληροφορήσεις τους συμμαθητές σου πως μπορεί να συμπληρωθεί .
7.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας
Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)Δντης - Δντρια 
Μηχανικός Σχεδιασμού προϊόντος  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες (5 υποχρεωτικές):

1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να προτείνεις το σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος, να περιγράψεις τα χαρακτηριστικά του και να το σχεδιάσεις. Στην καλύτερη περίπτωση να μπορέσεις και να κατασκευάσεις ένα δείγμα( π.χ. χάρτινο κουτί γάλατος).
5.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.

Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια


Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)Δντης - Δντρια 
Παραγωγής  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες (5 υποχρεωτικές):

1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να παρουσιάσεις με λεπτομέρειες τα στάδια παραγωγής του προϊόντος  από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι την τελική  μορφή του στην κατανάλωση.
5.    Να απεικονίσεις τα παραπάνω στάδια παραγωγής σε αφίσα (50Χ70).
6.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.

Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)


Δντης - Δντρια 
Έρευνας - Ανάπτυξης  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες  (5 υποχρεωτικές):

1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να βρεις και να παρουσιάσεις μια έρευνα μέσω internet, περιοδικών, εφημερίδων που ασχολείται με θέματα της βιομηχανίας που επέλεξες π.χ. προϊόντα, ποιότητα, απόβλητα, τυποποίηση κ.τ.λ.
5.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.


Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια


Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)
Δντης - Δντρια 
Προσωπικού  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να σχεδιάσεις το οργανόγραμμα της εικονικής μας εταιρίας.
5.    Να σχεδιάσεις καρτέλα προσωπικού, όπου θα υπάρχουν τα στοιχεία των συμμαθητών σου.
6.    Να γράψεις μια  ανακοίνωση (αγγελία) για πρόσληψη προσωπικού.
7.    Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)

Δντης - Δντρια 
Προμηθειών  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

 1. Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
 2. Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
 3. Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
 4. Να συντάξεις εργασία παρουσίασης της βασικής πρώτης ύλης  Ποιότητα, είδη, τρόποι αποθήκευσης κ.τ.λ.
 5. Να μας παρουσιάσεις ένα Δελτίο Παραγγελιών.
 6. Να συντάξεις μία επιστολή προς προμηθευτές για αναζήτηση προϊόντων που θα χρειαζόταν η εικονική επιχείρηση μας.
 7. Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.

Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)

Δντης - Δντρια 
Εκπαίδευσης  .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

 1. Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
 2. Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
 3. Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
 4. Να προτείνεις εγγράφως θέματα σημαντικά για την εκπαίδευση του προσωπικού της εικονικής βιομηχανίας μας.
 5. Να κάνεις μια μικρή έρευνα (internet) και να παρουσιάσεις τα επιδοτούμενα σεμινάρια για επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα μας.
 6. Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.


Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τριαΓ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)
Δντης - Δντρια 
Ποιοτικού Έλεγχου   .................................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

 1. Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
 2. Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
 3. Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
 4. Να μας παρουσιάσεις πληροφορίες για τον ΕΛ.Ο.Τ. ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).
 5. Εργασία για την τυποποίηση - πιστοποίηση των προϊόντων και ειδικά αν μπορέσεις να συγκεντρώσεις προδιαγραφές για τα προϊόντα της βιομηχανίας.
 6. Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.


Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)
Δντης - Δντρια 
Ασφάλειας και Υγιεινής   ..............................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

 1. Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
 2. Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
 3. Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
 4. Να κάνεις μια έρευνα και να γράψεις μια εργασία για τους κινδύνους και για τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας στο χώρο του σχολείου σου. Προτείνω να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα: α) Εντόπισε τις πηγές κινδύνου) β) Προσδιόρισε ποιος μπορεί να κινδυνεύει. γ) Αξιολόγησε τους κινδύνους, για να διαπιστώσεις αν οι υπάρχουσες προφυλάξεις είναι επαρκείς ή αν θα έπρεπε να γίνουν περισσότερες ενέργειες. δ) Ανέφερε τα μέτρα που πρέπει να πάρεις. ε) Κάνε την εκτίμηση για τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής.
 5. Σχεδίασε μία αφίσα για κινδύνους ή μέτρα ασφάλειας του σχολείου σου.
 6. Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.

Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)
Δντης - Δντρια 
Δημοσίων Σχέσεων   ..............................................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

 1. Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
 2. Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
 3. Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
 4. Να σχεδιάσεις και παρουσιάσεις δύο τουλάχιστον προτάσεις για τον λογότυπο της εικονικής μας επιχείρησης.
 5. Επιστολή ενημέρωσης των πελατών μας για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα μας την συμβολή των γαλακτοκομικών προϊόντων στη σωστή διατροφή του ανθρώπου και ειδικά των παιδιών.
 6. Επιστολή προς τις τοπικές βιομηχανίες στην οποία ζητάμε να γίνουν χορηγοί με προϊόντα τους ώστε να υλοποιήσει το σχολείο μας πρόγραμμα αλληλεγγύης και βοήθειας για φτωχούς μας συμπολίτες.
 7. Σκεφτείτε και να υλοποιήσετε εσείς μία εργασία σε σχέση με το ρόλο σας.
Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τριαΓ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ Δ/ΝΤΗ-ΤΡΙΑ
(Αυτό το έγγραφο αποτελεί είδος Συμβολαίου καλής εκτέλεσης μεταξύ των μελών της ομάδας της κάθε τάξης)
Δντης - Δντρια 
Πληροφοριακών συστημάτων .........................................................


Θα πρέπει να ετοιμάσεις και να παρουσιάσεις τις παρακάτω εργασίες(5 υποχρεωτικές):

1.    Γραπτή εργασία για τα καθήκοντα-υποχρεώσεις κάθε Δντή της εικονικής σας Βιομηχανίας (βλέπε το βιβλίο της τεχνολογίας 40-70 σελίδα ή internet).
2.    Να επιλέξεις ένα θέμα που αφορά τον ρόλο σου και σε 15 σειρές να το αναπτύξεις με την μορφή της εσωτερικής αλληλογραφίας που ήδη σου έχω δώσει σαν παράδειγμα.
3.    Να συντάξεις το δικό σου βιογραφικό σαν να πρόκειται να το στείλεις στην εικονική εταιρία μας. Τα στοιχεία σου θα είναι πραγματικά τουλάχιστον ως προς το όνομα σου. Ήδη σου έχω δώσει υπόδειγμα ενός βιογραφικού. Θα χαρώ πολύ να μου παρουσιάσεις μια άλλη φόρμα βιογραφικού.
4.    Να γίνει μια γραπτή εργασία που θα αναφέρεται στα πλεονεκτήματα που προσφέρει το διαδίκτυο σε μια βιομηχανία - επιχείρηση στην σύγχρονη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. 
5.    Να παρουσιάσεις εργασία με θέμα τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-shop).Καλή επιτυχία                                             Παρέλαβα και θα παραδώσω
                                                                    μαζί με την εργασία το παρόν
Κώστας Οικονόμου                                   
Τεχνολόγος Εκπευδευτικός                                Ο ή Η Μαθητής-τρια
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΟΛΥΜΠΟΣ (3ου ΓΥΜΝ. ΛΑΡΙΣΑΣ)      
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ: Γραμματεία Γενικής Δνσης
Ταχ. Δ/νση     :    Τέρμα Καρδίτσας
Ταχ. Κώδ.      :     41255
Πληροφορίες :     Κα Σιαπέρα
Τηλέφωνο      :     2410591025
Email             :      ko41500@yahoo.gr

Κοινοποίηση : Διευθυντές  Έρευνας,  Σχεδιασμού, Οικονομικών

    Λάρισα  13/ 01 /2016
    Αρ. Πρωτ. : 22/2016ΠΡΟΣ:
Τον Δ/ντή MARKETING Βιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ(3ου Γυμν. Λάρισας)
 Κο Αλβανό Γιάννη
                                   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για καινούργια προϊόντα  

  

           Στην τελευταία έκτατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας μας  στις 15 Ιανουαρίου του 2015, συζητήθηκε και  αποφασίστηκε η εταιρία μας άμεσα να προβεί σε έρευνα μεταξύ των καταναλωτών ώστε να φανεί αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης νέων προϊόντων μας στην Ελληνική αγορά.

          Σε σύντομο λοιπόν χρονικό διάστημα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά σας, τεκμηριωμένη εισήγηση (συνοδευόμενη με έρευνα καταναλωτών) όπου θα αποδεικνύεται αν πρέπει η εταιρίας μας, να παρουσιάσει στην αγορά νέα προϊόντα της.

          Κε Δντα  παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ.   

                                                                                 Ο Γενικός Δ/ντής 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΛΛΗΓΡΑΦΙΑ ΜΕ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ

          Ο κάθε μαθητής-τρια που του έχει ανατεθεί ένας ρόλος ενός Δντη-τριας της Γαλακτοβιομηχανίας , την οποία ονομάσαμε << ΟΛΥΜΠΟΣ 3ου Γυμνασίου Λάρισας>> .
          Θα πρέπει  λοιπόν να συντάξει ένα αντίστοιχο έγγραφο εσωτερικής αλληλογραφίας το οποίο έγγραφο:
1.     Μπορεί να απευθύνεται στον Γενικό Δντη ή σε οποιονδήποτε άλλο Δντη.
2.      Θα περιέχει πραγματικά στοιχεία όπως το όνομα σας, τον παραλήπτη Δντη κ.τ.λ.
3.     Το θέμα του εγγράφου θα είναι σχετικό με τις αρμοδιότητες σας και όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι μη πραγματικό.
4.     Το θέμα θα αναπτύσσεται σε 10 - 15 γραμμές.   
5.     Μη διστάσετε να ζητήστε την βοήθεια μου ή την βοήθεια των Γενικών Δντων (Συμμαθητές σας) ή των γονιών σας ή  φίλων(σχετικών).
Μερικά χρήσιμα παραδείγματα για θέμα:
·        Για Δντη Οικονομικών: Άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρίας για την κάλυψη πληρωμών ή  ανάγκη πρόσληψης βοηθού λογιστή.
·        Για Δντη Προμηθειών: Πρόβλημα εξεύρεσης πορτοκαλιών Πελοποννήσου για την χυμοποίηση τους, λόγω σοβαρής ακαρπίας των δέντρων.
·        Για Δντη Ποιοτικού Ελέγχου: Ανάγκη να προμηθευτούν όλοι οι συνεργαζόμενοι κτηνοτρόφοι παγολεκάνες (συλλογή γάλατος)

Με πολύ φαντασία, που την διαθέτετε, σας καλώ να συμμετέχετε στην παραπάνω εργασία (Σύνταξη έγγραφου εσωτερικής αλληλογραφίας της εταιρίας που επιλέξατε).

Σας παρουσιάζω στις άλλες σελίδες:
·        Ένα έγγραφο, παράδειγμα εσωτερικής αλληλογραφίας, αν είχατε επιλέξει την γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ.
·        Επίσης ένα κενό έγγραφο (φόρμα)για να συμπληρώσετε ή  να γράψετε με τον δικός σας τρόπο στον Η/Υ σας.

ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ